Rijden volgens de Groene Code

Groene code

Een voordeel van een 4×4-voertuig is de mogelijkheid om op plekken te komen die voor anderen moeilijk te bereiken zijn. Als we dit ook in de toekomst willen doen, moeten we zo voorzichtig mogelijk omgaan met natuur en milieu. Dit kan door ons als 4×4-rijders aan een aantal regels te houden en anderen daarop te attenderen. Realiseer je dat 4×4 rijden op veel plaatsen een recht is, waar we erg zuinig op moeten zijn.

Tijdens onze reizen passeren we nog wel eens paden die er interessant uit zien. Helaas staat er soms een bord dat ons verbiedt erin te rijden. Ook al is het verleidelijk dat te doen, en is de pakkans zeer klein, we zijn sterk en doen het niet. Dit vergroot de kans dat we kunnen blijven doen wat we zo leuk vinden.

Groene Code op onverharde wegen

 • We rijden waar dit is toegestaan
 • We maken uitsluitend gebruik van bestaande routes, openbaar toegankelijk voor gemotoriseerd verkeer
 • We hebben ons vooraf georiĆ«nteerd (via landkaarten en/of informatie) op routes waar 4×4-rijden toegestaan en mogelijk is
 • We wijken niet af van bestaande routes en gaan geen eigen routes creĆ«ren; onze sporen zullen weer door anderen worden gevolgd waardoor onnodige schade aan de natuur wordt toegebracht
 • We respecteren natuur en milieu
 • We schenken extra aandacht aan wild met jongen
 • We voorkomen schade aan jonge aanwas (bomen en planten)
 • Let op brandgevaar
 • Laat geen vuil of afval achter in de natuur
 • Zorg dat je auto vrij is van olie- en vetresten
 • Zorg bij reparaties in het veld voor een vloeistofdichte ondergrond
 • Respecteer de rechten van derden
 • Open geen hekken e.d. die kennelijk tot doel hebben om passanten te weren; hekken bedoeld om vee tegen te houden, sluiten we achter ons als ze dicht waren
 • Respecteer verkeersregels, verkeersborden, verkeerstekens en andere weggebruikers – juist door het niet opvolgen van de basis verkeersregels ontstaan vaak irritaties van andere weggebruikers
 • Geef geen aanleiding tot overlast voor fietsers, wandelaars, ruiters, boeren en bewoners van de streek waar je bent, geef waar nodig deze mensen extra ruimte en/of verminder snelheid
 • Pas je snelheid aan, voorkom onnodige stofwolken, opspattend water en/of modder
 • Veroorzaak geen hinder (o.a. geluidshinder) voor anderen.
 • Een vriendelijke groet tijdens het passeren doet goed