Onze reizen zijn op zichzelf al veilig.

Gezien de omstandigheden waarin het nieuwe coronavirus dat covid-19 veroorzaakt goed gedijt of juist niet, zijn onze reizen al relatief veilig:

 • We reizen in kleine groepen van meestal niet meer dan 10 personen.
 • Je zit in je eigen auto, meestal met slechts één andere persoon, iemand die je kent en in wiens buurt je waarschijnlijk al vaak bent.
 • We verblijven in dunbevolkte gebieden, waar een laag risico is dat het virus aanwezig is.
 • Als we uit onze auto’s stappen, staan we in de open lucht, er is meestal wind en zon (hopen we), wat een omgeving is waarin het virus snel verdwijnt.
 • Er is veel ruimte om ons heen als we stoppen, dus afstand van elkaar houden is gemakkelijk.
 • De hotels en restaurants waar we naar toe gaan bieden een veilige omgeving, anders zouden ze niet open zijn en zouden we ze niet bezoeken.

De regels waaraan we ons houden

We moeten voorzichtig zijn en hebben een aantal regels ontwikkeld om onze reizen zo veilig mogelijk te maken. Deze regels zijn gebaseerd op regels en richtlijnen van de gezondheidsautoriteiten van Portugal, Nederland en andere EU-landen.

 • Wij zorgen voor een goede handhygiëne en moedigen je actief aan om hetzelfde te doen.
  Was je handen regelmatig met water en zeep gedurende ten minste 20 seconden of gebruik een desinfecterend middel dat ten minste 70° alcohol bevat. Was alle delen van je handen en wrijf ze totdat ze droog zijn.
 • We hebben een fles desinfectiemiddel in onze auto en geven er een aan elke klant.
 • Als je moet hoesten of niezen, zorg er dan voor dat de aërosols zich niet verspreiden.
  Hoest en/of nies in de binnenkant van je elleboog. Gebruik een papieren zakdoekje om je neus te snuiten, dat je onmiddellijk weggooit. Hiervoor hebben we een speciale afvalzak in onze auto.
 • Tijdens pauzes en picknicks houden we ons aan de 1,5 meter regel voor sociale afstand.
  Dus niet dicht bij elkaar staan in groepen, geen handen schudden, knuffels of kussen tussen mensen die niet in dezelfde auto zitten. Dit is een moeilijke, maar we moeten het doen.
 • Geen eten, keukengerei, glazen en handdoeken delen.
 • Aan het begin van een reis vragen we je om een formulier te ondertekenen waarin staat dat je geen symptomen hebt die kunnen wijzen op covid-19.
  De meest voorkomende vroege symptomen zijn: hoesten en niezen; koorts; gevoel van vermoeidheid.
  Je kunt niet deelnemen aan de reis als je twee of meer van deze symptomen vertoont.
  Ook de gids(en) moet(en) verklaren dat ze symptoomvrij zijn.

Voor de reis begint:

 • Weten wij waar de dichtstbijzijnde testfaciliteit op onze tocht is en we delen deze informatie met alle deelnemers.
 • Weten we wat het lokale protocol is bij infectie met ernstige klachten en delen die informatie eveneens.

Wat als…

Dit is wat we doen als een lid van de groep op enig moment tijdens de reis milde symptomen begint te vertonen:

 • Betrokkene vertelt het meteen aan de reisleider.
 • Iedereen blijft kalm.
  Aangezien de symptomen mild zijn en als je verder in een goede gezondheid bent en niet in een risicogroep, ligt onze focus op het voorkomen van verdere besmetting.
 • Je blijft zoveel mogelijk in je auto.
  Als je moet uitstappen, bijvoorbeeld omdat de natuur roept, houd je zoveel mogelijk afstand.
 • Je laat je zo snel mogelijk testen.
  We zullen je zoveel mogelijk ondersteunen.
 • Totdat je het testresultaat weet, blijf je in zelfisolatie.
 • Als je positief bent getest, moet je de rest van de reis in isolatie blijven.
 • Wij zorgen ervoor dat je geregistreerd wordt als besmet bij de gezondheidsdienst.
 • Je monitort dagelijks je sitiuatie.
  Meet tweemaal per dag de lichaamstemperatuur en noteer de waarde en het tijdstip van de meting; controleer op hoesten of moeilijke ademhaling.
 • Hou de gids dagelijks op de hoogte over hoe het met je gaat.

Dit is wat we doen als de symptomen ernstig zijn of zich ontwikkelen tot ernstig:

 • We houden ons aan het lokale protocol.
 • We lichten de andere deelnemers in.